Tarieven en Vergoedingen

In 2020 wordt de diëtist weer voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten voor dieetadvisering vallen onder het verplichte eigen risico van € 385 in 2020. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet.

Soms wordt de diëtist extra vergoed in het aanvullende pakket. Controleer hier of je hiervoor in aanmerking komt.

Een consult bestaat uit directe (consult-tijd) en indirecte (uitwerk-tijd) tijd. Directe tijd, is de tijd die u bij de diëtist aanwezig bent. Indirecte tijd, is de tijd die de diëtist nodig heeft om voedingsadviezen uit te werken, contacten met huisarts/ POH of verwijzers te onderhouden en bijvoorbeeld administratie te doen.

Voor het eerste consult wordt 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd gerekend. Voor vervolgconsulten wordt een tijdverdeling van ongeveer 20 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd gerekend.

Start Consult

89

60 minutenInclusief uitwerktijd

Vervolg Consult

39

25 minuten

Uitgebreid Consult

59

45 minuten

Digitaal Consult

19

15 minutenTelefonisch of per e-mail
Maak een afspraak

Zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeringen heeft diëtistenpraktijk Voeding Plus een contract. Indien dieetadvisering binnen uw verzekering valt, gaat de rekening in de meeste gevallen direct naar de zorgverzekeraar en ontvangt u zelf geen rekening. Hiervoor gelden andere tarieven dan onderstaand en is voor elke verzekeraar anders.

Consulten via email of telefoon is mogelijk, maar alleen na eerste consult.

Als de behandel-uren zijn verstreken gaat de rekening naar u toe, dit geeft de diëtist tijdig aan.

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd en hiervan bij u in rekening gebracht. Tijdig annuleren of verzetten is 24uur voor de gereserveerde consulttijd via e-mail of telefoon, eventueel ingesproken op voicemail.

Aangesloten bij de Ketenzorg.

Dieetkosten en de belastingdienst

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. Als u een dieet volgt op voorschrift van de diëtist en u doet belastingaangifte, dan mag u in sommige gevallen de kosten van uw inkomen aftrekken. De Belastingdienst vraagt hiervoor een dieetverklaring van de diëtist.
Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken.

Bekijk hier de dieetverklaring.